Bedrijventerreinen in planning

Uit gisbedrijventerreinen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Definitie

De klasse "bedrijventerreinen in planning" omvat de contouren van alle economische zones uit ontwerp-(her)bestemmingsplannen die een openbaar karakter hebben. Het zijn plannen die zich bevinden tussen de mijlpaal plenaire vergadering en publicatie in het Belgisch Staatsblad. Indien van toepassing worden ook natrajecten meegenomen. Deze zones kunnen nieuwe terreinen zijn of reeds bestemde terreinen die worden hernomen met als bedoeling de bestemming of voorschriften te wijzigen of aan te vullen.

Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI)

Vanaf 1 juni 2018 wordt alle informatie opgehaald uit de WFS van DSI: https://dsi-geoserver.ruimteinfo.be/drodsi-geoserver/wfs De basis bestaat uit contouren van grondvlakken met een Categorie_bestemming = BED (bedrijvigheid). Deze categorie wordt toegekend door de planopmakende overheid. De grondvlakken zijn samengevoegd met de bestaande laag terreinen in planning zodat er geen anomalieën zijn voor en na 1 juni 2016.

Eigenschappen
ObjectID Automatische unieke ID
Planningsniveau GewRUP, proRUP, gemRUP,
Categorie_bestemming BED. Dit staat voor bedrijvigheid
Type_terrein Naam van het stedenbouwkundig voorschrift
Link_grondvlak Link naar de tekst met het stedenbouwkundige voorschrift van het grondvlak (is meestal een verwijzing naar de juiste pagina in de stedenbouwkundige voorschriften).
Dossierfase
 • PV = plenaire vergadering
 • VV = voorlopige vaststelling
 • DV = definitieve vaststelling
 • BG = besluit tot goedkeuring
 • NA = Natraject
 • SC = Planschorsing
Dossierid Het unieke identificatienummer van het dossier in DSI
Algplanid Het unieke identificatienummer van het plan beginnende met de NIScode van de overheidsinstantie die het plan opmaakt en een prefix die aangeeft over welk type plan het gaat.
Dgnr Het deelgebiednummer binnen het plan
Subcategorie De subcategorie van gebiedsaanduiding. Lijst: http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/docs/planbaten/bestemmingscategorie.pdf
Startdatum Startdatum van de dossierfase
Einddatum Einddatum van de dossierfase. Deze komt overeen met de startdatum van de daaropvolgende dossierfase.
Publicatiedatum Publicatiedatum van de dossierfase in het Belgisch Staatsblad
Naam_deelgebied De naam van het deelgebied
Stedenbouwkundige_voorschriften Link naar de tekst met het stedenbouwkundige voorschrift van het plan
Toelichtingsnota Link naar de tekst met de toelichtingsnota van het plan
Naam_plan Naam van het plan
Schorsing_dossiernr Het nummer van het arrest bij de Raad van State, de Vlaamse regering of de bestendige deputatie
Schorsing_beslissing Schorsing
Schorsing_beslissingsdatum De datum waarop het plan door het arrest van de Raad van State, Vlaamse regering of Bestendige deputatie werd geschorst
SHAPE_Length Omtrek van de contour
SHAPE_Area Oppervlakte van de contour

Opmerkingen:

 • De laag bestaat uit een verzameling grondvlakken met categorie = BED en omvat dus nooit de volledige contour van het plan of van het deelgebied. Deze informatie kan je opvragen via het Algplanid. Wanneer je dit nummer ingeeft in een browser, dan zal je een link naar het volledige dossier op Geopunt zien staan.
 • Voor de fases PV en VV is het opladen van een grondvlak niet verplicht. Voor een minderheid van de plannen is enkel een plancontour aanwezig zonder categorie_bestemming en wordt in de stedenbouwkundige voorschriften gezocht naar de termen “categorie”, “gebiedsaanduiding” en “bedrijvigheid” in dezelfde zin.
 • Wanneer attributen een <null> waarde bevatten, wil dit zeggen dat ze optioneel in te vullen zijn (bv. einddatum).
 • De dossierfase Besluit tot goedkeuring (BG) is niet meer van toepassing voor gemeentelijke en provinciale RUP’s waarvan de uitnodiging voor de plenaire vergadering dateert van na 25/04/2014. Algemeen mogen we er dus vanuit gaan dat vanaf 01/06/2018 de laatste fase voor gemeentelijke en provinciale RUP’s definitieve vaststelling (DV) is (behoudens een natraject).
 • Via de adviesmogelijkheid in het DSI platform zelf moet VLAIO erover waken dat de planopmakende overheid de juiste categorie_bestemming opneemt.
 • Wanneer een plan door de Raad van State wordt geschorst of vernietigd, of wanneer een plan wordt ingetrokken door de planopmakende overheid zelf wordt de dossierfase natraject (NA) toegekend. Het opladen van deze fase in DSI gebeurt altijd na de fase van de definitieve vaststelling (DV) of besluit tot goedkeuring (BG). Het (gedeelte van het) plan dat geschorst wordt zal de prefix Schorsing_ krijgen. Het (gedeelte van het) plan dat vernietigd of ingetrokken wordt, verdwijnt uit de laag bedrijventerreinen_in_planning.
 • Wanneer een plan wordt geschorst door de deputatie of door de Vlaamse regering, of de planprocedure komt te vervallen, wordt de fase planschorsing (SC) toegekend. Het opladen van deze fase in DSI gebeurt altijd na de fase van de definitieve vaststelling (DV). Het (gedeelte van het) plan dat geschorst wordt zal de prefix Schorsing_ krijgen. Het (gedeelte van het) plan dat vervalt, verdwijnt uit de laag bedrijventerreinen_in_planning.