Openstaande topics

Uit gisbedrijventerreinen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Data standaard
 • Wat is een bedrijventerrein(planning/ontwikkeling/beheer/realiteit)?
 • Wat is een perceel?
 • Hoe verhoudt zich dit tot gebruikers/lotenlaag/eigenaarsstructuur?
 • Welke geometrische referentie wordt er gebruikt (GRB, kadaster, infrastructuur, ...)
 • Welke attributen worden opgenomen (zie inventarisatie)?
 • Wat is de draagwijdte/definitie van deze attributen?
Data model
 • Wat is de aard van de data (GIS/CRM/BI)?
 • Welke koppelingen tussen de verschillende data zijn er nodig?
 • Welke procesmatige interrelaties bestaan er tussen de data?
 • Welke topologische relaties zijn er nodig?
 • Welke processen leiden tot wijziging van de data?
 • Welke historiek is er nodig?
 • Welke systeeminformatie is er nodig (cfr. editor tracking)?


Verder verloop
 • Samenwerkingsovereenkomst/protocol nodig?
 • Verankering binnen Vlaams informatie- en ICT beleid?